syn·chroon (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1; gelijktijdig.

Complex

Het revalidatieproces is veelal een complex gegeven. Daarom wordt er gewerkt aan een zo inclusief mogelijke aanpak, al dan niet pluri-disciplinair. Herstel en optimaal functioneren zijn het doel van deze aanpak.

Inclusief

“Inclusiviteit” is een steeds belangrijker gegeven in onze maatschappij. Daarom moet naast revalideren optimaal functioneren mogelijk maken, al dan niet met de nodige aanpassingen en met de hulp van de juiste zorgverstrekker(s).

Optimaal

Met dit doel voor ogen kan optimaal functioneren de re-integratie bevorderen op bvb. de werkvloer, de sportactiviteit, of gewoon weer tuinieren en/of met de kleinkinderen van de partij zijn.

Wat verwachten we van u?

Synchroon is dus geen “eenrichtingsbenadering”. Men zal van U dan ook verwachten dat je, eens buiten de praktijk, je huiswerk doet en de richtlijnen van je kinesitherapeut volgt. Er wordt geijverd om, indien nodig, dit proces te benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Zo trachten wij te communiceren met andere zorgverleners en deze te betrekken in uw herstel-of revalidatieproces.

Resultaat

Onze ervaring mbt. deze visie binnen de revalidatie leert ons dat men zo de doelstelling kan halen teneinde inclusiviteit te garanderen en veilig te stellen.