Praktische afspraken

Wat verwachten we van u?

Teneinde iedereen vlot te kunnen helpen houden we u er aan uw afspraken strikt na te leven. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen 24 uur op voorhand geannuleerd te worden om te vermijden dat die u aangerekend wordt.

Wordt u geopereerd dan is het handig voor je ingreep langs te komen om zodoende al kennis te maken en uitleg te verschaffen van wat er u te wachten staat. Er kunnen dan al afspraken worden ingepland en eventueel loophulpmiddelen zoals bvb. krukken uitgeleend worden.

Huisbezoeken zijn er voor niet ambulante patiënten en dit in afwachting dat deze zich naderhand kunnen verplaatsen naar de praktijk.

Wat dient u mee te brengen?

  • Het kinesitherapeutisch voorschrift of de verwijsbrief van uw arts met eventuele begeleidende info (bijkomende verslagen zoals bvb. X-Ray, MRI, operatieverslag van uw arts-specialist, verzekeringsgegevens, ed.),
  • Uw identiteitskaart waar we uw mutualiteitsgegevens kunnen raadplegen.
  • Aangepaste kledij mbt. uw probleem teneinde vlot de revalidatie aan te pakken. Bij voorkeur dus losse of sportieve kledij, shorts ingeval van bvb. kniepathologie
  • Toeslagen kunnen aangerekend worden voor bvb. klein oefenmateriaal dat u eventueel verder thuis nodig hebt. Dit wordt u op voorhand meegedeeld.

Onze kinesitherapeuten zijn niet toegetreden tot de conventie
(in overeenstemming met Art.6 §1 van de overeenkomst M18)