"Goed om weten"

 

Teneinde iedereen vlot te kunnen helpen houden we U er aan uw afspraken strikt na te leven.  Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen 24 uur op voorhand geannuleerd te worden om te vermijden dat die U aangerekend wordt.

Huisbezoeken zijn er voor niet ambulante patienten en in afwachting dat deze zich naderhand kunnen verplaatsen zoals bvb na een heup - of knieprothese.

Bij de eerste kennismaking zullen we via een vraaggesprek dieper ingaan op uw probleem alvorens de behandeling aan te vangen.

Wat dient U mee te brengen:

  • De kinesitherapieverwijzing/voorschrift van uw arts met eventuele begeleidende info (bijkomende verslagen zoals bvb. X-Ray, MRI, operatieverslag van uw arts-specialist, verzekeringsgegevens, ed.),

  • Uw mutualiteitsgegevens,

  • Identiteitstkaart en/of SIS gegevens,

  • Aangepaste kledij mbt. uw revalidatie en in functie van uw lijden.  Liefst sportieve losse kledij, shorts ingeval van bvb. kniepathologie

Toeslagen kunnen aangerekend worden voor bvb. klein oefenmateriaal dat U eventueel verder thuis nodig hebt. Dit wordt U op voorhand meegedeeld.

Uw Kinesitherapeut is niet toegetreden tot de conventie (in overeenstemming met Art.6 §1 van de overeenkomst M18)