"Teamwork"

 

Zoals reeds vermeld is voor Synchroon bv het revalidatieproces geen éénrichtingsverkeer.  Er wordt geijverd om, indien nodig, dit proces te benaderen vanuit zowel een vertikale als horizontale invalshoek. 

Verticaal, om na verwijzing iedereen (arts, verpleegkundige, ...) te betrekken in uw herstel- of revalidatieproces .

Horizontaal, om het inclusief aspect met alle betrokkenen (werkgever, trainer, overheid, ...) aan te spreken teneinde U zo volledig mogelijk tijdens en in uw revalidatie te begeleiden.